• İnkacert Belgelendirme

İZMİR ISO 9001 BELGESİ

İZMİR ISO 9001 BELGESİ

 

İZMİR ISO 9001 BELGESİ

İZMİR ISO 9001 BELGESİ, İZMİR ISO 14001 BELGESİ, İZMİR ISO 22000 BELGESİ

İZMİR ISO 9001 BELGESİ - İZMİR ISO BELGESİ - ISO 9001 BELGESİ İZMİR İZMİR DANIŞMANLIK TSE ISO CE BELGESİ - 

İZMİR DANIŞMANLIK FİRMALARI, İZMİR TSE BELGESİ, İZMİR HELAL BELGESİ, İZMİR İSO 9001 VEREN FİRMALAR

 

10 YILLIK TECRÜBEMİZ VE EN UYGUN FİYATLARIMIZLA İZMİRDE HİZMETİNİZDEYİZ

 

Merkez: SAKARYA
Merkez: Kavaklar Cd  Sürekçioğlu İş Merkezi No 12  Sakarya

İstanbul Temsilcilik

Emekyemez Mahallesi Tersane Caddesi İlyasoğlu İşmerkezi No:129 D:13 Karaköy/ Beyoğlu

BURSA Temsilcilik
Beşevler Sanayi Sitesi 82. Blok No: 75 Kat:2 Nilüfer/ BURSA

Adana Temsilcilik

Yeşilyurt Mahallesi 70523 Sokak No: 18 Seyhan / Adana

Kırklareli Temsilcilik

Yılmaz Mh. Ali Rahmet Pektaş Sk. No:2 D:2 Lüleburgaz / Kırklareli

İrtibat Tel: 02642790264
İrtibat Tel: 0549 6740054
Mail: info@inkacert.com.tr

 

ISO 9001 Belgesinin Kullanımı ve Yararları

ISO 9001, belgesi çok sayıda müşteri tarafından istenmektedir. Bu belge yalnız başına bir pazar avantajı sağlayacaktır. Ancak bu fayda kısa vadelidir. ISO 9001, pazar avantajı dışında kuruluşlara bir sürekli iyileştirme mekanizması ve disiplini kazandırır. Ancak belgenin alınması kusursuzluğun başarıldığı anlamına gelmez. ISO 9001 belgeli bir kuruluşta her problem bir iyileştirme fırsatı olarak görülür. Problemin çözümünden önemlisi onun bir daha tekrarlanmamasını sağlamaktır. Türkiye'de 720 belgeli şirkette yapılan araştırmaların sonuçları, ISO 9001’in yararlarını aşağıda özetlenen şekilde ortaya koymaktadır.

 • Dış yararlar:

 1. Kuruluşun imajının güçlenmesi,

 2. Müşteri memnuniyeti,

 3. Müşteri artışı,

 4. Rekabet gücünün artması

 5. Daha iyi tedarikçi ilişkileri

 • İç yararlar:

 1. Yönetimin etkinliği

 2. Olumlu kültürel değişim

 3. Kalite bilincinin oluşması

 4. Daha iyi bir dokümantasyon

 5. Sistematikleşmek

 6. Standardizasyon ve tutarlılık

 7. Etkinlik ve üretkenlik artışı

 8. Maliyetlerin azaltılması [8]

ISO 9001 Kalite Terimleri

Kalite, mevcut ve var olan karakteristiklerin şartları karşılama derecesine verilen isimdir. Kalite Politikası, kalite ile ilişkili olarak üst yönetim tarafından resmi olarak formüle edilen şirketin yönelişini ve toplam hedefleri gösteren ifade bütününün metinselleştirilmiş halidir. Kalite Yönetimi, bir organizasyonun yönetilmesi ve kontrolü için koordine edilmiş faaliyetlerdir. Kalite Hedefleri, kalite ile ilişkili olarak istenen veya amaçlanan şeylerdir.

Kalite hedeflerinin SMART Olması sağlanmalıdır. S : Specified / belirli, ilgili bölüm ve proses için M: Measurable / Ölçülebilir A : Achievable / Ulaşılabilir R : Real / Gerçekçi T : Timing / Zamana bağlı

 • Kalite planlaması: Kalite Yönetiminin, kalite hedeflerinin belirlenmesi ve bu hedeflerin karşılanması için gerekli operasyonel proses ve ilgili kaynakların temini konusunda odaklanmış bir parçasına denir.

 • Kalite Kontrol: Kalite şartlarının karşılanmasına odaklanmış kalite yönetiminin bir parçasıdır.

 • Kalite Güvence: Kalite şartlarının karşılandığı güvencesi vermeye odaklanmış kalite yönetiminin bir parçasıdır.

 • Çalışma Ortamı: İşin yapıldığı ortam şartları.

 • İyileştirme: Kuruluşun kalite şartlarını karşılama kabiliyetinin artırılmasına odaklanmış kalite yönetiminin bir parçasıdır.

 • Ürün: Prosesin bir Sonucuna denir. ( Not: Dört Genel Ürün Kategorisi: )

 1. Donanım

 2. Yazılım

 3. Servisler

 4. İşlenmiş Malzemeler veya tüm bunların kombinasyonu olabilen unsurlar.

 • Şartlar: Belirlenen, Genel olarak istenen veya yasal ihtiyaç ve beklentiler bütünü. Ürün, sistem veya müşteri ile ilişkili olabilir. Belirlenmiş şartlar yazılı hale getirilmiş olan şartlardır. Şartlar değişik kaynaklar tarafından ortaya konulabilir.

 • Düzeltici Faaliyet: Belirlenen bir uygunsuzluğun ana sebebini ortadan kaldırmak ve tekrarını engellemek için yapılan faaliyetlerdir.

 • Önleyici Faaliyet: Potansiyel bir uygunsuzluğun ( henüz ortaya çıkmamış ) sebebini ortadan kaldırmak için yapılan faaliyetlerdir.

 • Standart Dışı İzin: Şartlara uymayan ürünlere gerektiğinde ( müşteri onayı gibi ) şartlı / şartsız çıkış izni verme.

 • Serbest Bırakma: Prosesin bir sonraki aşaması ile devam etmek için verilen izinler

 • Gözden Geçirme: Belirlenen hedefleri gerçekleştirmek için oluşturulan konuların uygunluğunu ve etkinliğini tespit için gerçekleştirilen faaliyetlerdir.

 • Doğrulama: Belirlenen şartların karşılandığını gösteren objektif delillere dayalı olarak teyit işlemidir.

 • Geçerli Kılma: Gerçek delillerin incelenmesi sonucunda istenen amaca ve uygulamaya dönük gerekliliklerin karşılandığının teyit edilmesidir.

 • Objektif Delil: Bir şeyin bulunduğunu ve gerçek olduğunu gösteren bilgi veya verilerdir.

 • Uygunsuzluk: Gerekliliklere uymama durumudur.

 • Proses: Girdileri kaynak kullanarak çıktılara dönüştüren ve birbirleri ile ilişkili veya etkileşen faaliyetler bütünüdür.[1]

ISO 9001 Kalite Yönetim Prensipleri

Kalite Yönetim Sistemlerinin oluşturulması sırasında yerine getirilmesi gereken şartların tanımlandığı ve belgelendirme denetimine tabi olan standarttır. Verilen bu belgenin adına ISO 9001 denir. ISO 9001 NE DEĞİLDİR?

  Kalite ile ilgili bütün problemlere çözüm getirmez.
  Neyin yapılacağını söyler ancak nasıl yapılacağını söylemez.
  Etkin bir kalite yönetimi sistemi için minimum şartları belirtir.