• İnkacert Belgelendirme

MERMER CE BELGESİ

MERMER CE BELGESİ

MERMER CE BELGESİ

 

Mermer üreticileri bakanlık tarafından sık sık denetlenmektedir, mermer üretiminde Ce belgesi ve ce işareti iliştirilmesi zorunlulupu vardır.

Bakanlık denetimlerinde TS EN 1469 ,TS EN 12057 ve TS EN 12058 standardlarına göre test raporu istenir, bunun yanında Performans Beyanı, Etiket örneği ve Teknik dosya kontrolleri yapılır.

İnkacert Belgelendirme, gerekli testler ve dökümantasyon konusunda sizlere hizmet vermektedir. 

 

TS EN 12057 : İç Mekan Döşeme ve Merdiven Kaplaması
TS EN 12058 : İç Mekan Döşeme ve Merdiven Kaplaması
TS EN 1469 : İç Mekan Duvar ve Tavan Kaplaması
TS EN 1341 : Yaya Yolları Döşeme Kaplaması
TS EN 1342 : Yaya Yolları Blok Taş Döşeme Blokları (Küp Taş)
TS EN 1343 : Yaya Yolları Bordürü

NO DENEY ADI DENEY STANDARDI
1 DOĞAL TAŞ Basınç Dayanımı Tayini TS EN 1926
2 DOĞALTAŞ Eğilme Dayanımı tayini TS EN 12372
3 DOĞALTAŞ Atmosfer Basıncında Su Emme Tayini TS EN 13755
4 DOĞALTAŞ Aşınma Direnci Tayini TS EN 14157
5 DOĞALTAŞ Görünür Yoğunluk TS EN 1936
6 DOĞALTAŞ Açık Gözeneklilik TS EN 1936
7 DOĞALTAŞ Organik madde Muhtevası TS EN 13820
8 DOĞALTAŞ Don Etkisine Dayanıklılık 48 çevrim+Eğilme dayanımı TS EN 12371
9 DOĞALTAŞ Don Etkisine Dayanıklılık 12 çevrim TS EN 12371
Doğal yapı malzemesi olarak kullanılan mermer ve doğal taş ürünler Avrupa Birliği’nin 27.06.1991 yılında yayınlanmış olan 89/106/EEC Referans No’lu Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamında değerlendirilen ürün sınıfı içerisinde yer almıştır.
Ekim 2003’te “Dış Mekân Döşeme” doğal taşları için ilk standartlar yayınlanmış, tavanlarda ve dış mekânlarda kullanılan “Kaygan (kayrak) Taşları” için Mayıs 2006 da, “Dış cephe ve taban döşeme taş ürünleri” için Eylül 2006 da direktif ve standartlar takip etmiştir. (CEN/TC 125,CEN/TC 128, CEN/TC 178 ve CEN/TC 246.
Bunlardan CEN/TC 246 “Doğal Taşlar” adıyla yayınlanan AB standardı yapı malzemesi olarak kullanılan doğal taş ürünlerini (dış cephe kaplama malzemesi, taban döşeme levhaları, mermer, fayans, doğal taş çalışmaları) kapsayan ve Türkiye Doğal Taş sektörü tarafından üretilen doğal taş ürünlerinin büyük bölümünü içeren bir standart olarak karşımıza çıkmıştır.
 
Avrupa Birliği Komisyonu ve Bayındırlık İskân Bakanlığı tarafından yayınlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine (89/106/EEC) göre doğal taş ürünlerine yeni standartlara uygun olarak CE işareti markalama zorunluluğu getirilmiştir.
 

  DOĞAL TAŞLAR VE MERMER CE İŞARETLEMESİ

 Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (CE İşareti) Kapsamındaki Standardlar :

YAYA YOLLARI İÇİN;

EN 1341         Doğal Taştan Kaplama Plakları (Dış Mekan)                                   Sistem 3 veya 4

EN 1342         Doğal Taştan Kaldırım taşı  (Dış mekan)                                         Sistem 3 veya 4

EN 1343         Doğal Taştan Bordür (Dış Mekan)                                                   Sistem 3 veya 4

 

BİNA İŞLERİ İÇİN ;

EN 1469         12 mm’den kalın Bina İç ve Dış Duvar ve Tavan kaplaması            Sistem 3 veya 4

EN 12057       12 mm’den ince  Bina İç ve Dış Döşeme ve Merdiven kaplaması   Sistem 3 veya 4

EN 12058       12 mm’den kalın Bina İç ve Dış Döşeme ve Merdiven kaplaması   Sistem 3 veya 4

 

·           CE İşareti Uygunluk Teyit Sistemleri :

 

Sistem 3          : Onaylanmış Laboratuarda Yangına tepki deneyi + Standardın öngördüğü deneyler

(Doğal taşların yüzey boşluklarını doldurmak için kullanılan organik kökenli maddelerin yangına

tepki ihtimali nedeniyle, bu dolgu malzemesinin toplam ağırlığa oranla ağırlıkça % 1’den fazla

olması durumunda Onaylanmış Laboratuarda Yangına tepki deneyi yapılması gereklidir. % 1’den

fazla dolgu miktarı çok düşük bir olasılık olduğu için Yangına tepki deneyine gerek yoktur.)

 

Sistem 4          : Standardın öngördüğü deneyler

 

Uygunluk teyit sistemi ne olursa olsun üreticilerin Görevleri :

 

1)      Fabrika Üretim Kontrol sistemi kurmak ve Kayıtlarını saklamak.

2)      Başlangıç Tip deneylerini gerçekleştirmek ve Standardın öngördüğü kontrolleri yapmak.

3)      AT Uygunluk Beyanı hazırlamak ( Tip deney sonuçları ile uyumlu)

4)      Ürünlere ait CE Etiketlerini oluşturmak ve ürünü CE etiketiyle piyasaya arz etmek

 

96/603/EC sayılı komisyon kararı ile doğal taşlar Yangına tepki bakımından deney yapılmasına gerek duyulmayan mamuller sınıfındadır ( Sistem 4 ) . Üretici standardda öngörülen deneyleri yaparak veya yaptırarak , bulduğu sonuçları  ilgili standardın Ek. ZA bölümünde  örneği verilen CE etiketinin içine yazar. Her tip ürün için hazırlanan bu CE etiketi sevk irsaliyesi ekinde ürünle birlikte piyasaya arz edilir. Bunun için bir belgelendirme gerekmemektedir. CE işareti olmadan bu ürünleri piyasaya arz etmek suçtur.

 

Üreticinin Doğal taşlar standardlarından TSE belgeli olması CE işaretlemesi için işini kolaylaştıracaktır, çünkü elinde deney sonuçlarının tamamı olacaktır. Ayrıca TSE belgesi ile ürün kalitesi konusunda tercih sebebi olacaktır.

 

İnkaCert Belgelendirme Hizmetleri

 

10 YILLIK TECRÜBE VE GÜVEN İLE  HİZMETİNDEYİZ

Merkez: SAKARYA
Merkez: Kavaklar Cd  Sürekçioğlu İş Merkezi No 12  Sakarya