• İnkacert Belgelendirme

EAC BELGESİ

EAC BELGESİ

EAC BELGESİ

 EAC Belgesi, Dış ticarette bürokratik gecikmeleri önlemek amacıyla Kazakistan Cumhuriyeti Beyaz Rusya Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu’nun da içinde bulunduğu 3 ülke arasında imzalanmıştır.

EAC Belgesi her üç ülke için 2010 yılında komisyon kararı ile onaylanmıştır. EAC sertifikası üye ülkelerin sınırları içinde onaylanmış standartlarda üretim kalitesini onaylayan resmi bir belgedir.
Gümrük birliği hizmetlerinin sağlanması için akredite bir sertifika merkezi aracılığı ile EAC belgesi alınabilmektedir. Teknik düzenlemeleri ve şartları Gost R Belgesindeki düzenlemeleri ve
bu düzenlemelerin kapsamına benzemektedir. EAC belgesi mutlaka her üye devletin gümrük birliği pazarına girişi için gereklidir. Gümrük Birliği Anlaşmasının amacı üç ülke arasındaki ticaretteki
engellerin zorunlu prosedürlerin sayısını azaltmak ve dış ticareti daha sorunsuz bir şekilde yapmaktır. Sertifika her ülkenin topraklarında geçerli oluğu gibi aynı zamanda üç ülke pazarına girmek için de en kolay yoldur.
EAC sertifikasına sahip olan şirketler kendi ülkesindeki ürettiği malları sorunsuz ve sıkıntısız bir şekilde bu ülkelerin topraklarına satabilmektedir. İnsanların huzurunun ve güvenliğinin denetlenmesi
ve tüketici haklarının korunması için federal servisler tarafından tek bir biçimde düzenlenen devlet onaylı belgeye sahip olmak ve firma olarak bu pazarda yerinizi almak için başvuru yapmanız gerekmektedir.

EAC BELGESİ KAÇ YILLIK OLUR

Bu sertifika belli sayıda bir ürün için, parti bazında ya da 1, 3, ve maksimum 5 yıllık seri üretim bazında düzenlenebilmektedir.
Bu belgeyi vermeye yetkili olan kuruluşlar ve laboratuvarlar Gümrük Birliği genel akreditasyonu (Akreditasyonumuz.) çerçevesinde yetkilendirilmiştir.

EAC Gümrük Birliği Sertifikasyonu için numune testi ve üretim yapılan fabrikaya ziyaret gereklidir. Test sonuçları sertifika yanında teslim edilir. Ayrıca, sertifikasyon süresince  Verilen tüm belgeler,
Gümrük Birliği veritabanına kayıt edilmekte ve tüm gümrüklerde sertifikanın varlığı ve içeriği herkes tarafından incelenebilmektedir.

EAC Gümrük Birliği Sertifikasyonu için üye ülkelerin herhangi birinde resmi olarak kayıtlı bir Temsilci Firma, Müşteri, Aracı veya yerel şahıslar gerekmektedir. Bu konuda  Rusya merkez ofis adresimizi göstermek suretiyle yardımcı olabiliyoruz.
Böylece üretici tüm müşterilerinin  rahatlıkla kullanabileceği bir belgeye sahip olmuş olacaktır.

Gümrük Birliği Teknik Düzenlemelerine göre uygunluk kriterlerini karşılayan ürün üzerine Gümrük Birliği piyasası tedavül/satış onayını doğrulayan işaret koyulur Gümrük Birliği Komisyon kararına göre

Sertifikalandırılan ürünlerin etiketlerinde EAC logosu kullanılmalıdır .

EAC Sertifikası Çeşitleri :

Tek Seferlik ( parti bazında ) sertifika: Burada; Müşteriden alacağı ürünleri Rusya`da satın alan ithalatçı bir Rus Şirketi gerekiyor. İthalatçı olan bu firma sizden sözleşme ile mal alıyor, belli sayıda olan bu mallar bu sertifika ile satılabiliyor.

Sertifika üzerinde Üretim yeri, ithalatçı firma, malın sınıflandırma G.T.İ.P numaraları , ana sözleşme tarih ve numarası bilgileri yer alıyor. Bu tür sertifikalar; belli bir Rus firması adına, yalnız 1 sefer, miktarı ve cinsi sertifika üzerinde belirlenmiş ürünler için geçerlidir.

*1 yıllık seri üretim EAC sertifikası : Uzman ziyareti yapılmadan sadece numune ve dokümanlarla 1 yıl süre için verilen sertifikalardır. Bu sertifikalar seri üretim için verilir ve 3 yıllık sertifikalarla aynı işlevi görürler.

*3-5  yıllık EAC seri üretim sertifikası : Uzman ziyareti yapılarak 3 veya 5 senelik bir süreyi kapsayan ve seri üretim için alınan belgelerdir. Bu şekilde alınan belgeler 3 veya 5  yıl için yapılacak tüm sevkiyatların gümrük işlemlerinde
ve aynı zamanda Avrasya ülkelerinin iç piyasasında beyan zorunluluğu olan yerlerde geçerlidir.
Belgenin temin süresi ürüne göre değişmekle beraber 5-20  iş günü arasındadır.

EAC sertifikası için harcanan tüm giderler %50 devlet teşviki kapsamındadır.
Gümrük Birliğinde halen geçerli olan Teknik Regülasyonlar ( İngilizce )

 

EAC DİREKTİFLERİ


 

ТR СU 001/2011 On safety of railway rolling stock

ТR СU 002/2011 On safety of high-speed railway transport

ТR СU 003/2011 On safety of railway transport infrastructure

ТR СU 004/2011 On safety of low voltage equipment

ТR СU 005/2011 On safety of packages

ТR СU 006/2011 On safety of fireworks

ТR СU 007/2011 On safety of products, intended for children and adolescents

ТR СU 008/2011 On safety of toys

ТR СU 009/2011 On safety of perfumes and cosmetics

ТR СU 010/2011 On safety of machinery and equipment

ТR СU 011/2011 Safety of lifts

ТR СU 012/2011 On safety of equipment for work in explosive environments

ТR СU 013/2011 On requirements to automobile and aviation gasoline, diesel and marine fuel, jet fuel and heating oil

ТR СU 014/2011 Safety of motor road

ТR СU 015/2011 On safety of grain

ТR СU 016/2011 On safety of devices operating on gaseous fuel

ТR СU 017/2011 On safety of light industry products

ТR СU 018/2011 On safety of wheeled vehicles

ТR СU 019/2011 On safety of personal protective equipment

ТR СU 020/2011 Electromagnetic compatibility of technical means

ТR СU 021/2011 On safety of food products

ТR СU 022/2011 Food products in terms of its marking

ТR СU 023/2011 Technical regulation for juice products of fruits and vegetables

ТR СU 024/2011 Technical regulation on oil and fat products

ТR СU 025/2012 On safety of furniture

ТR СU 026/2012 On safety of small crafts

ТR СU 027/2012 On safety of certain types of specialized food products, including foods for dietary treatment and dietary preventive nutrition

ТR СU 028/2012 On safety of explosives and products based on them

ТR СU 029/2012 Requirements for the safety of food additives, flavorings and technological aids

ТR СU 030/2012 On requirements for lubricants, oils and special fluids

ТR СU 031/2012 On safety of agricultural and forestry tractors and their trailer