• İnkacert Belgelendirme

ISO 45001:2018 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BELGESİ

  • Anasayfa
  • Ce
  • ISO 45001:2018 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BELGESİ
ISO 45001:2018 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BELGESİ

ISO 45001:2018 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BELGESİ

 

ISO 45001:2018 GÜNCELLEME: ISO/DIS 45001 – İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ 

OHSAS 18001 Sistemi  ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 sistemlerine uyumlu hale getirilerek güncellendi, 
ISO 45001 in ana yapısı son revizyonlarla birlikte uygulamaya alınan Annex SL yapısına uygun olarak kurulmuştur ve 10 maddeden oluşmaktadır.
Diğer standartlar ile entegrasyonu kolay hale getirilmiştir.

 

IAS AKREDİTE ISO 45001:2018 BELGESİ ALMAK VE GEÇİŞ YAPMAK İÇİN BİZİMLE İRTİBAT KURABİLİRSİNİZ.

Merkez: SAKARYA
Kurtuluş Mh. Subaşı Sk. Adabalsan İşmerkezi No:21/1 Kat 3 No:3  Sakarya Adapazarı

İstanbul Temsilcilik

Emekyemez Mahallesi Tersane Caddesi İlyasoğlu İşmerkezi No:129 D:13 Karaköy/ Beyoğlu

BURSA Temsilcilik
Beşevler Sanayi Sitesi 82. Blok No: 75 Kat:2 Nilüfer/ BURSA

 

İrtibat Tel: 02642790264
İrtibat Tel: 0549 6740054
Mail: info@inkacert.com.tr

 

ISO 45001 SİSTEMİ FARKLILIKLAR DEĞİŞİKLİKLER

■      İş sağlığı ve güvenli anlamında toplumun kendilerinden beklentilerinin neler olduğunu göz önünde bulundurma gerekliliğini hisseden kuruluşlarla, kuruluş bağlamına daha güçlü bir odaklanma sağlamaktadır.

■      Annex SL içerisinde, kuruluşta OHSMS’nin kurulması, uygulanması ve sürdürülmesinde risk temelli düşüncenin uygulanmasının teşvik edilmesi sadece iş sağlığı ve güvenliği riskleri ile değil, doğrudan OHSMS’nin bütünüyle ilgili bir konudur.

■      OHSMS uygulayan bazı organizasyonların daha önce OHSMS ile ilgili olarak üst yönetimin sorumluluklarını sağlık ve güvenlik yöneticilerine devretmesine izin veriliyordu.  

■      Kuruluşlar için tedarikçileri ve taşeronlarının risklerini nasıl yönettiğini dikkate almaları konusunda bir gereklilik bulunmaktadır.

■      “Dokümante bilgi” teriminin “dokümanlar ve kayıtlar” terimi ile değiştirilmesi resmi dokümantasyon sistemi içerisinde olmayan, elektronik ortamdaki bilginin kullanımına da izin vermesi amacını taşımaktadır. 


ISO 45001 SİSTEMİNİN YAPISI

Kurumsal Bağlam

ISO/DIS 45001’in amacı bir kuruluşa kendisini olumlu veya olumsuz şekilde etkileyebilecek önemli konuların yüksek seviyede ve kavramsal olarak anlaşılır olmasını sağlamak ve bunların kendi OHSMS sisteminin kontrolü altındaki çalışanların sorumluluklarının nasıl yönetileceği konusunda çerçeve oluşturmaktır.

İlgi alanları; kuruluşun kendi OHSMS sistemi için belirlenmiş olan hedefleri de dahil olmak üzere, hedeflenen çıktılara ulaşma kabiliyetini etkileyen konulardır. Bunlar, iş sağlığı ve güvenliği politika taahhütlerinin yerine getirilmesini de içerir.

Kuruluş hangi ilgili tarafların kendi OHSMS sistemi ile bağlantılı olduğunu ve bu ilgili tarafların kendisiyle ilişkili gerekliliklerini belirlemelidir.


 

Risk Temelli Düşünme

Bir OHSMS sistemi geliştirir ve uygularken risk temelli yaklaşımı adapte etmek için kuruluşun bağlamına uygun şekilde odaklanmak bir gerekliliktir. OHSMS’nin kuruluş bağlamınca belirlenmiş olan veya ilgili diğer çıktılar da dahil olmak üzere hedeflenen çıktıları elde edebilmesini güvence altına almak için kuruluş tarafından riskler ve fırsatlar tanımlanmalıdır. Kuruluş bu riskleri ve fırsatları tarif eden aksiyonları planlamalı, onları kendi OHSMS süreçleri içerisine entegre etmeli, uygulamalı ve bu aksiyonların etkinliğini değerlendirmelidir.  

 

Liderlik: Üst Yönetimin Taahhüdü

Üst yönetim artık OHSMS ile yakından ilgilendiğini doğrudan bu konularda rol alarak, iş sağlığı ve güvenliği performansını stratejik planlamada dikkate alarak ve etkin bir OHSMS’ye sahip olmakla onun gerekliliklerine uymanın önemini tüm personele aktararak göstermelidir.


Üst yönetim ayrıca çalışanları tüm fonksiyonlarda yönlendirmek ve desteklemek konusunda aktif rol alarak ve OHSMS ile ilgili kurumsal kültürü yönlendirmek ve geliştirilmesini sağlayarak OHSMS’nin etkinliğine katkıda bulunmalıdır.

 

Dış Kaynak Kullanımı

Kuruluş OHSMS sistemini etkileyen taşere edilmiş süreçlerin tanımlanmış ve kontrol altında olduğunu güvence altına almalıdır. Çalışma alanı içerisinde yürütülen faaliyetleri yerine getiren ilgili tedarikçi ve taşeronlar bu süreçlere dahil edilirler.

 

Dokümantasyon

“Dokümante bilgi” terimi “dokümanlar ve kayıtlar” olarak değiştirilmiştir. İşlenmiş bilginin resmi dokümantasyon sistemi içerisinde yer almayan kanıtları da (akıllı telefon ve tabletlerdeki elektronik bilgi vb.) artık kabul edilecektir.