• İnkacert Belgelendirme

ISO 14001 BELGESİ

ISO 14001 BELGESİ

 

 ISO 14001 BELGESİ, ISO 14001:2015 BELGESİ NEDİR? ISO 14001:2015 BELGESİNİ KİMLER ALMALIDIR?

iso 14001:2015 çevre yönetim sistemi olup çevreye olan saygımızın bir göstergesidir. 

Özellikle kurumsal firmalarda ve AB üyesi ülkelerde ISO 14001 belgesine çok önem verilmektedir.

Alınan uluslararası kararlar neticesinde, sanayi üretiminde ortaya çıkan atıkların bertaraf edilmesi ve çevreye zarar vermemesi konusu bu sistemin temelini oluşturmaktadır.

ISO 14001:2015 çevre yönetim sisteminde, üretiminizde oluşan atıklar oluşturduğu riskler risk analizi ve bu atıların bertaraf şekilleri ele alınmaktadır.

Resmi ihalelerde en çok istenen belgelerden biri de iso 14001 belgesidir, devletin çevreyi korumaya yönelik aldığı kararlar neticesinde ihaleye girecek firmalardan iso 14001 belgesi istenmektedir. 

ISO 14001:2015 belgesi üretiminde atık oluşan her sektör için kullanılabilir. Atık riskine bağlı olarak atıklar sözleşmeli bertaraf tesislerinde bertaraf edilir ve bertaraf evrakları kayıtlarda saklanır.

 

FİRMAMIZDAN EN UYGUN FİYATLARLA ISO 14001:2015 BELGESİ ALABİLİRSİNİZ

 iso 14001 belgesi istanbul ankara ve izmir başta olmak üzere Türkiyede yaygın olarak talep edilen bir belgedir.

EN UYGUN FİYATLARLA ISO 14001 BELGESİ

İnkacert Uluslararası Belgelendirme Denetim Eğitim ve Gözetim Hizmetleri

10 Yılı aşkın tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutarak müşterilerine hizmet vermektedir.

 

 

EN UYGUN FİYAT İÇİN TEKLİF İSTEYİNİZ

İSTANBUL

Emekyemez Mahallesi Tersane Caddesi İlyasoğlu İşmerkezi No:129 D:13 Karaköy/ Beyoğlu / İstanbul

ANKARA

Yukarı Öveçler Mh. 1065 Cd. Çankaya Ankara  

SAKARYA

Kurtuluş Mh. Subaşı Sk. Adabalsan İşmerkezi No:21/1 Kat 3 No:3  Sakarya Adapazarı

BURSA 
Beşevler Sanayi Sitesi 82. Blok No: 75 Kat:2 Nilüfer/ BURSA

Adana 

Yeşilyurt Mahallesi 70523 Sokak No: 18 Seyhan / Adana

Kırklareli 

Yılmaz Mh. Ali Rahmet Pektaş Sk. No:2 D:2 Lüleburgaz / Kırklareli

 

İrtibat Tel: 02642790264
İrtibat Tel: 0549 6740054
Mail: info@inkacert.com.tr

 

FİRMAMIZDAN TURKAK ,IAS, DAC VEYA JQA AKREDİTELİ

ISO 14001 BELGESİ ALABİLİRSİNİZ

 

ISO 14000:2015 serisi standartları, özünde, doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlayan standartlar bütünüdür. Bunu da çevre performansının izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi temeline dayandırmakta ve çevre faktörlerine ilişkin olarak ilgili mevzuat ve kanunlar tarafından tanımlanmış koşullara uymayı şart koşmaktadır.

ISO 14000 serisi içinde belgelendirilmesi yapılan standart ISO 14001 Standardı'dır. ISO 14001, ürünün hammaddeden başlayarak müşteriye sunulmasına kadar olan süreçte çevresel faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin gerekli önlemler ile kontrol altına alınarak çevreye verilen zararın en aza indirilmesi için kılavuzluk yapan bir standarttır. ISO 14001, işletmelerin çevreye verdikleri veya verebilecekleri zararların sistematik bir şekilde azaltılması, mümkün olduğu durumlarda ortadan kaldırılması için geliştirilen bir yönetim sistemidir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı ve ilgili standartlar serisi, hazırlanışı itibarı ile tüm ülkelerde yürürlükte olan çevre yasaları ve uygulamaya yönelik yönetmelikler ile uyumlu bir yapıda olduğundan, uygulamalar genel olarak mevzuat şartlarının getirdiği yükümlülüklerin karşılanması ile paralellik gösterir ve uygulamaların bir sistem dahilinde gerçekleştirilmesi için zemin oluşturur. ISO 14000 standart serisi, birçok standart içermektedir. Bu standartlar içerisinde en önemlileri ve bilinenleri:

 

 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri - Şartlar ve Kullanım Kılavuzu
 • ISO 14004 Çevre Yönetim Sistemleri - Prensipler, Sistemler ve Destekleyici Tekniklere Dair Genel Kılavuz
 • ISO 14020 Çevre Etiketleri ve Beyanları - Genel Prensipler
 • ISO 14031 Çevre Yönetimi - Çevre Performans Değerlendirilmesi - Kılavuz
 • ISO 14040 Çevre Yönetimi - Hayat Boyu Değerlendirme - İlkeler ve Çerçeve


Sonuç olarak; 

 • ISO 14001 Standardı, çevreye verilen zararın en aza indirilmesi için oluşturulmuş bir standarttır.
 • ISO 14001 uygulamaları, genel olarak mevzuat yükümlülüklerin karşılanması ile paralellik gösterir.
 • ISO 14001, bir ürün standardı değildir, ne üretildiği ile değil nasıl üretildiği ile ilgilenir.
 • Sektör ve ölçek gözetmeksizin her işletmeye uygulanabilen ve gönüllük esasına dayalı bir yönetim sistemidir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi'nin Faydaları Nelerdir?
 • ISO 14001 Ulusal ve uluslararası yasal mevzuatlara uyum sağlanır.
 • ISO 14001 İzin ve yetki belgelerinin alınmasını kolaylaştırır.
 • ISO 14001 Ulusal ve uluslararası alanda itibar kazandırır.
 • ISO 14001 Çevre etkilerinden kaynaklanan maliyetler düşer.
 • ISO 14001 Doğal kaynakların etkin kullanımı sonucunda masraflar azalır verimlilik artar.
 • ISO 14001 Müşteriye, çevre yönetimi için bir yükümlülük altına girildiği güvencesinin verilmesiyle, müşteri güveni artar.
 • ISO 14001 Mesuliyetle sonuçlanan olayları azaltır dolayısıyla mali sorumluluk sigortası maliyetlerini düşürme potansiyeli sağlar.
 • ISO 14001 Şirket faaliyetlerinden kaynaklanan kirlilik, kaynaktan başlayarak kontrol altına alınır ve kirlenme azaltılır.
 • ISO 14001 Potansiyel tehlike durumlarının belirlenmesi sayesinde acil durum ve kazalara karşı hazırlıklı olunduğundan kayıpla sonuçlanan olaylarda azalma görülür.
 • ISO 14001 İşyeri kalitesinin dolayısıyla işçi moralinin yükselmesi sağlanır ve işletmeye bağlılık artar.
 • ISO 14001 Personele verilen eğitimler sayesinde çalışanlarda çevre bilincinin artması sağlanır.
 • ISO 14001 Yeşil üretim süreçlerinin önemli olduğu pazarlara girmeyi kolaylaştırır.


ISO 14001 Standardı'nı Kimler Kullanabilir/Uygulayabilir? 
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı, uluslararası ve ulusal piyasada kendine saygın bir yer tutmak isteyen kuruluşlar için neredeyse bir ürün ve hizmet pasaportu gibi algılanmaya başlamıştır. Standardı, başta endüstriyel kuruluşlar ve kamu kuruluşları olmak üzere, ürün ve hizmet sağlayan tüm kuruluşlar ve üreticiler uygulayabilir.


Firmamızdan ISO 14001 belgenizi Japonya Akreditasyonlu (JQA) ,TürkAK Akreditasyonlu ya da diğer akreditasyon kurumlarınca onaylanmış olarak temin edebilirsiniz.