• İnkacert Belgelendirme

GMP YEM GÜVENLİĞİ STANDARDI

GMP YEM GÜVENLİĞİ STANDARDI

GMP + BELGELENDİRME - GMP PLUS İYİ YEM ÜRETİMİ UYGULAMALARI BELGELENDİRME

GMP PLUS Yem Güvenliği Standardları

GMP PLUS; Gmp iyi imalat uygulamaları anlamına gelmektedir. İlk olarak 1992 yılında dizayn edilmiş ve standard haline gelmiştir. Daha sonra Iso kalite yönetim sistemi ve Haccp gereksinimleri de ilave edilerek tam bir sertifikasyon sistemi haline gelmiştir.

 

GMP PLUS (+) planla, uygula, kontrol et ve önlem al Deming prensibini temel alan bir standarddır. Yapılan her bir eylemin bir yazılı dayanağının olmasını gerektiir. GMP Plus yem güvenliği üretim, depolama, taşıma, personel ve yem üretim tesisisne ait şartları tanımlamaktadır. Şu an itibariyle 70 ülkede 13000 den fazla belgeli kuruluş GMP+ PLus sertifikası sahibidir. Yem Güvenliği Seritfikası içerisinde en yaygın belgelendirme türüdür.

 

GMP + FSA
2013 yılında Gmp Yem Güvenliği Güvencesi FSA ve Yem Sorumluluğu Güvencesi FRA  halinde modüller halinde yayınlanmıştır. Bu iki modül ile Yem güvenliği zincirine dahil olan firmalar kailteli ve güvenli bir yem için mükemmel bir organizasyon oluşturmuştur. Bu zincire dahil olan firma ve kuruluşlar pazar paylarını ve kalitelerini arttırdığı gözlemlenmiştir.

 

GMP+ PLUS Yem Güvenliği Standardı Şeması

Standard A, B, C, D diye 4 ana dokümandan oluşmaktadır. Bunlar,

 

A-Dokümanları
» A1-GMP+ Genel Yönetmelik
» A2-GMP+ Tanımlar
» A3 GMP+ GMP logo şartları
» A4 GMP+ Anlaşmazlıklar prosedürü
» A5 GMP+ Lisans sözleşmesi

 

B- Standard Dokümanları
» BA-Ekler
» Bcn- Ülkesel şartlar

 

C- Dokümanlar
Sertifikasyon ve gözetim

 

D-
GMP + ilgili dokümanlar
Standard Kapsamları Nelerdir?
» GMP+ B1 ve B2 yem malzemeleri ticaret ve üretim için tasarlanmıştır.
» B1 aynı zamanda taşıma içinde kullanılabilir.
» B2 Yem üretimi
» B3 ticaret ve taşımacılık
» B4 Kamyon taşımacılığı için tasarlanmıştır