• İnkacert Belgelendirme

TARAFSIZLIK BEYANI

TARAFSIZLIK BEYANI

TARAFSIZLIK BEYANI

 İnkaCert Uluslararası Belgelendirme olarak üçüncü taraf bağımsız denetim ve belgelendirme faaliyetlerimizde, ilgili tüm taraflara eşit mesafede olduğumuzu ve herhangi bir tarafa daha yakın olmadığımızı, tüm taraflara her koşulda tarafsız, bağımsız ve eşit davranacağımızı,


Tüm çalışanlarımız ile birlikte, denetim ve belgelendirme faaliyetlerinin uygunluğunu ve denetim ve belgelendirme kararları ve sonuçlarının bağımsızlığını ve tarafsızlığını olumsuz yönde etkileyebilecek, bağımsızlığımızı, tarafsızlığımızı ve çalışmalarımızdaki objektifliğimizi zedeleyebilecek ticari, mali, idari veya diğer herhangi bir faaliyet içerisine bulunmayacağımızı,

Yönetim organizasyonumuz, yönetim sistemimiz ve finans yönetimimizin, belgelendirme faaliyetleri ve diğer bütün faaliyetlerimizin tarafsızlığını sağlamak ve bunu sürekli kılmak üzere oluşturulduğunu ve uygulandığını,

Belgelendirme faaliyetlerinin yapılmasında tarafsızlığın önemini anladığımızı ve çıkar çatışmalarını yönetmek amacıyla potansiyel bütün çıkar çatışmalarını analiz ettiğimizi, çıkar çatışmalarına yönelik her türlü potansiyel durum için gerekli önlemleri aldığımızı, bu analizleri yenilediğimizi ve kuruluşumuz bünyesinde tarafsız olarak oluşturduğumuz Tarafsızlığı Koruma Komitesi aracılığı ile tarafsız ve periyodik bir şekilde gözden geçirdiğimizi, analiz sonuçlarına uygun olarak bütün faaliyetlerimizi yürüttüğümüzü ve bu sayede belgelendirme faaliyetlerinin objektifliğini sağladığımızı,

Belgelendirme talebinde bulunan müşterilerin ilgili başvurularının işleme alınmasından önce, çıkar çatışmasına neden olabilecek konuların gözden geçirildiğini ve herhangi bir çıkar çatışmasının tespit edilmesi durumunda hiçbir suretle denetim ve belgelendirme hizmetlerinin verilmeyeceğini ve bunun garanti altına alındığını,

Çalışanlarımızın, herhangi bir maddi veya farklı bir çıkar çatışması endişesinden uzak bir şekilde faaliyetlerini sürdürdüklerini ve kararlarının objektifliğinin sağlanması için her türlü önlemi aldığımızı, kararlarımızın elde edilen uygunluğun (veya uygunsuzluğun) objektif delilere dayandırıldığını ve bu kararların diğer çıkar sahiplerince ve diğer taraflarca etkilenmediğini,

Dış kaynaklı denetim ekibi üyelerimiz dahil olmak üzere tüm denetim ekibi üyelerimizden yapılacak her denetim öncesi müşterilerimiz ile bir çatışmasına neden olabilecek ticari veya diğer herhangi bir ilişkilerinin olmadığının taahhüdünü aldığımızı ve bunu garanti altına alarak görevlendirdiğimizi,

Belgelendirme kararlarını verenlerin denetimi yapanlardan farklı kişiler olmasını sağlayacağımızı ve belgelendirme kararlarının alınmasında belgelendirme kararlarını verecek kişilerden, yapılacak her değerlendirme öncesi müşterilerimiz ile bir çatışmasına neden olabilecek ticari veya diğer herhangi bir ilişkilerinin olmadığının taahhüdünü aldığımızı ve bunu garanti altına alarak görevlendirdiğimizi,

Tüm denetim ekibi üyelerimiz ve belgelendirme kararını verenlerin, verdikleri kararlar ile elde ettiği maddi kazançların ilişkili olmadığını,

Danışmanlık faaliyetlerinin, tarafsızlığımızı zedeleyecek herhangi bir çıkar çatışmasına neden olmaması için ilgili faaliyetlerimiz kapsamında yapılmadığını ve aynı zamanda danışmalık yapan dış kaynaklı denetim ekibi üyelerimizin ilgili danışmanlık faaliyetlerinin verdiğimiz hizmetlerin tarafsızlığını etkilememesi için her türlü önlemi aldığımızı,

Bütün bunları; kuruluş politikamız, prosedürlerimiz, komitelerimiz, anlayışımız, çalışma şeklimiz, değerlerimiz, tarafsızlık analizlerimiz, yapmış olduğumuz sözleşmeler ve bu doküman ile garanti altına alındığını, beyan ve taahhüt ederiz.

İletşime Geç